Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

фэйсбүүкээ залилан хийх

Ratio

Фэйсбүүкээр мөнгө залилдаг бүлэг этгээдүүдийг баривчиллаа

Сүүлийн үед залилангийн болон фэйсбүүкээр залилах гэмт хэрэг өссөн байна.