Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

халаалтын төлбөрийн үлдэгдэл

Ratio

Дулааны төлбөрийн үлдэгдлээ тушаахыг анхааруулж байна 

Төлбөрөө барагдуулахгүй бол энэ сарын 15-аас халаалт өгөхгүй юм.