Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

халх гол сумын бүтээн байгуулалтын санхүүжилт

Ratio

Ерөнхий сайд Халх гол суманд ажиллаж байна

Тэрээр бүтээн байгуулалтын ажилтай танилцаж, иргэдтэй уулзлаа.