Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

хамтарсан арга хэмжээ

Ratio

Монгол, Хятад, Оросын үзэсгэлэн худалдаа болно

Үзэсгэлэн худалдаа гурван улсын хамтарсан арга хэмжээний хүрээнд зохиогдож байгаа