Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

хойд солонгос цөмийн хөтөлбөр

Ratio

Хойд Солонгос уран баяжуулж байгаа гэнэ

Ажиглагчид тэднийг цөмийн хөтөлбөрөө үргэлжлүүлж байгаа гэж үздэг юм.