Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

хоол үйлдвэрлэх стандарт

Ratio

Хоолны салбарын стандарт шинэчлэгдлээ 

Шинэчилсэн стандарт 10-р сараас хэрэгжих юм.