Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

хотын ерөнхий төлөвлөгөө

Ratio

Хот төлөвлөлтийн хүрээнд иргэдийн дунд 40 сая төгрөгийн шагналтай уралдаан зарлалаа

Энэ нь хотыг хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөлтөд иргэдийн санал, оролцоог нэмэгдүүлэх