Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

хот төлөвлөлт

Ratio

Нийслэлд Хот төлөвлөлт, судалгааны институт байгуулна

Уг институтийг 2019 онд байгуулахаар төлөвлөсөн бөгөөд ингэснээр хот төлөвлөлтийг

Ratio

Хот төлөвлөлтийн хүрээнд иргэдийн дунд 40 сая төгрөгийн шагналтай уралдаан зарлалаа

Энэ нь хотыг хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөлтөд иргэдийн санал, оролцоог нэмэгдүүлэх