Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

хувийн хэвшлийн байгууллага

Ratio

МАА-н чиглэлийн үндэсний парк байгуулна

Уг төслийг хэрэгжүүлэхэд нийт 14 орчим их наяд төгрөг шаардлагатай