Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

хуурайшилт

Ratio

Нийслэлийн хуурайшилт аюултай байдалд хүрчээ

Улсын онцгой байдлын комиссоос хуурайшилтын зэрэглэл III болон түүнээс давбал