Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

хэрэггүй дурсамжийг мартах

Ratio

Тархи чухал зүйлийг санахын тулд хэрэггүй дурсамжийг мартдаг

Нэг зүйлийг олон дахин давтах нь бусад дурсамжийг мартахад хүргэдэг