Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

хэчнээн фитнесс магадлан итгэмжлэгдсэн бэ

Ratio

Магадлан итгэмжлэгдсэн спорт клуб 13 боллоо 

Магадлан итгэмжлэгдсэн клубд хичээллэсэн иргэдэд нэг удаа 60 мянган төгрөгийн