Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

хүний хоногт хэрэглэх давсны хэмжээ

Ratio

Монголчуудын давсны хэрэглээ ДЭМБ-ын зөвлөмжөөс хоёр дахин их

Иймд Давс багатай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжье арга хэмжээг хэрэгжүүлж байна.