Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

хүн амын тооллого

Ratio

Нийслэлийн хүн ам, орон сууцны тооллогыг хосолсон аргаар явуулна

Улсын хэмжээнд хүн ам орон сууцны ээлжит тооллогыг ирэх оны