Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

хүчирхэг паспорт

Ratio

Аль улсын гадаад паспорт хамгийн хүчирхэг вэ?

Монголын паспорт 79-р байранд бичигдсэн байна.