Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

хүүхдийн тоглоомын төв

Ratio

Тоглоомын газруудын үйл ажиллагааг түр зогсоолоо

Томуугийн дэгдэлттэй холбоотойгоор уг шийдвэрийг гаргасан байна.