Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

хүүхдийн унтах цаг

Ratio

Хүүхдүүд 22:00 цагаас өмнө унтвал өндөр болно

Хүүхдийн өсөлтөд нойр маш чухал үүрэгтэй юм.