Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

хүүхдүүд гар утас

Ratio

Гар утасны хэрэглээ хүүхдийн унтах цагт сөргөөр нөлөөлдөггүй

Дижитал төхөөрөмж хэрэглэдэг хүүхдүүд бусдаас 30 минутын бага нойр авдаг