Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

хөгжлийн банк

Ratio

2021 он гэхэд гэр хорооллын 41.5 хувийг орон сууцад оруулна

Нийслэлээс Хөгжлийн банктай хамтран гэр хорооллыг дахин төлөвлөх төсөл хэрэгжүүлж

Ratio

Ирэх сард 972 түрээсийн орон сууц ашиглалтад орно

Гэхдээ үүнийг түрээсийн хэлбэрээр олгох эсэх, хэдэн хувьд нь зорилтот