Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ерөнхий газар

Ratio

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ерөнхий газрыг байгууллаа

Манай улсад 103.630 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн бий.