Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн сэтгэл зүй

Ratio

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд эмнэлэгт үзүүлдэггүйгээс болж богино насалж байна

Эмнэлгийн дэд бүтэц, ажилтнуудын дорд үзсэн харилцаа хөгжлийн бэршээлтэй иргэдийг

Ratio

Г.Энхбаяр: Хэн нэгнээс хараат байх нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг бухимдалтай, эмзэг болгодог

Гэнэт хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон иргэд маш их айдастай болж, хэн