Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд хэрхэн нийгмийн харилцаанд оролцох вэ

Ratio

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд эмнэлэгт үзүүлдэггүйгээс болж богино насалж байна

Эмнэлгийн дэд бүтэц, ажилтнуудын дорд үзсэн харилцаа хөгжлийн бэршээлтэй иргэдийг дахин эмнэлгийн хаалга татахгүйд хүргэдэг байна.

Ratio

Г.Энхбаяр: Хэн нэгнээс хараат байх нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг бухимдалтай, эмзэг болгодог

Гэнэт хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон иргэд маш их айдастай болж, хэн нэгэнтэй ярилцахаасаа санаа зовдог.