Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд хэрхэн нийгмийн харилцаанд оролцох вэ

Ratio

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд эмнэлэгт үзүүлдэггүйгээс болж богино насалж байна

Эмнэлгийн дэд бүтэц, ажилтнуудын дорд үзсэн харилцаа хөгжлийн бэршээлтэй иргэдийг

Ratio

Г.Энхбаяр: Хэн нэгнээс хараат байх нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг бухимдалтай, эмзэг болгодог

Гэнэт хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон иргэд маш их айдастай болж, хэн