Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах орон тооны зөвлөл

Ratio

Ерөнхий сайд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг гадуурхаж байна гэв

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах орон тооны бус зөвлөлийг ХНХЯ