Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сурах эрх

Ratio

Ц.Уянга: Хүнд хэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд хаягдаж байна

Тэгш хамран сургах журам батлагдсан хэдий ч хүнд хэлбэрийн хөгжлийн