Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд

Ratio

Сургуульд сурахын хүслэн 

Хүүхэд бүрийг боловсролд тэгш хамруулна гэж хар дээр цагаанаар бичсэн

Ratio

Ц.Уянга: Хүнд хэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд хаягдаж байна

Тэгш хамран сургах журам батлагдсан хэдий ч хүнд хэлбэрийн хөгжлийн

Ratio

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулсан цэцэрлэг есдүгээр сард ашиглалтад орно 

Барилгын ажил 70 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. 

Ratio

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн асаргааны тэтгэмжийг нэмэгдүүлнэ

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдээ асардаг иргэдэд олгодог асаргааны тэтгэмж нь одоогоор

Ratio

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн засах төв байгуулна

Ингэснээр хоёрдогч хөгжлийн бэрхшээлээс урьдчилан сэргийлэх боломжтой байна.

Ratio

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг ЕБС-д тэгш суралцуулах журмыг батална

Боловсролын яам болон ЕБС-ын төлөөлөл Японы хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг хөгжүүлэх

Ratio

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулсан цэцэрлэг анх удаа барихаар боллоо

Монгол улсад хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн төвүүд байдаг хэдий ч олон