Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам

Ratio

Тэтгэвэр дагасан хүчирхийллийг зогсоох төрийн бодлого үгүйлэгдэж байна

Эхний гурван сард 55-аас дээш насны 16 хүн гэр бүлийн

Ratio

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ерөнхий газрыг байгууллаа

Манай улсад 103.630 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн бий.