Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

цацраг идэвхит бодис

Ratio

Оросын пуужингийн дэлбэрэлтийн үеэр цацраг идэвхт исотин тархсан

Агаар дахь цацрагт идэвхит бодисын хэмжээ ихэссэн нь үүнтэй холбоотой

Ratio

Оросын цөмийн пуужингийн дэлбэрэлтээс болж агаарт цацраг идэвхит бодис тархжээ

Гэвч энэ нь удалгүй хэвийн түвшинд орсон учир иргэдийг шилжүүлэн