Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

цэцгийн усалгаа

Ratio

Усалгаа хэтэрсэн цэцгийг яах вэ?

Усалгаа хэтэрснээр цэцэг илжирч үхдэг байна.