Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

цэцээ гүн рүү аялах

Ratio

Цэцээ гүн рүү гарах замыг тохижууллаа

Уг бүтээн байгуулалт нь явган аяллын замын гурав дахь тохижилт