Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

цөмийн пуужингийн дэлбэрэлт

Ratio

Оросын цөмийн пуужингийн дэлбэрэлтээс болж агаарт цацраг идэвхит бодис тархжээ

Гэвч энэ нь удалгүй хэвийн түвшинд орсон учир иргэдийг шилжүүлэн