Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

чиглэл

Ratio

Дүүргүүдийн өвөлжилтийн бэлтгэл 86 хувьтай байна

Ус зайлуулах шугамын засвар шинэчлэлтийн ажил 71 хувийн гүйцэтгэлтэй байгаа

Ratio

Зуслан болон шөнийн тээврийн үйлчилгээг нэвтрүүллээ

Зуслангийн болон шөнийн тээврийн нийт зургаан чиглэлд чиглэлд том оврын