Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

шаардлага хангахгүй гоо сайхны газар

Ratio

Гоо сайхны газрууд шаардлага хангахгүй байна 

Иргэдийн гомдлын дагуу хоёр гоо сайхны газарт шалгалт хийлээ.