Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

шатахууны шар гэрэл

Ratio

Шар гэрэл асаад хэдэн км явах вэ?

Моторын хэмжээ, замын нөхцөл байдал зэргээс хамаарч шатахууны зарцуулалт машин