Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

шинжианы уйгурчууд

Ratio

Хятадын засгийн газар вэбсайтаар дамжуулан Уйгурчуудыг тагнадаг байжээ

Уйгурчуудын ашигладаг вэбсайтыг тагнуулын вирусээр программчилсан байна.