Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

шинжлэх ухааны сан

Ratio

Монгол эрдэмтдийн бүтээгдэхүүн Японы зах зээлд гарна

Монголын эрдэмтдийн инновацийн бүтээлийг гадаадад гаргахаар Японы компаниудтай хамтран ажиллана.