Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

шинэ систем

Ratio

Пүрэв гарагийн 00:00–02:30 цагт банк хооронд гүйлгээ хийж болохгүй

Харин төлбөрийн карт ашиглан ATM, ПОС төхөөрөмжөөр гүйлгээ хийх боломжтой.