Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

шөнийн тарифын хөнгөлөлт

Ratio

Хүлэмжийн аж ахуйн шөнийн цахилгааныг 100 хувь хөнгөлөхөөр боллоо

Засгийн газрын хуралдаанаар өвлийн хүлэмжийн аж ахуй төслийг эхлүүлэхээр шийдвэрлэсэн