Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

Электра Мекканика

Ratio

Ганц суудалтай машин үйлдвэрлэгч компани хувьцаагаа нийтэд худалдана

Тус компани 10 сая долларын үнэт цаас гаргаж байгаа юм.