Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

Энэтхэгийн нислэгийн компани

Ratio

Энэтхэгийн томоохон нислэгийн компани үйл ажиллагаагаа зогсоолоо

Тус компани 1.2 тэрбум долларын өрөнд орсон байна.