Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

Эрдэнэт үйлдвэрийн өр төлбөр

Ratio

Стандарт банкнаас нэхэмжилсэн Эрдэнэтийн 51 хувийн төлбөрийг бүрэн барагдуулжээ

Эрдэнэт үйлдвэрийн 51 хувьтай холбоотой Стандарт банкны асуудлаар шадар сайд