Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

эрэгтэйчүүдийн хүчирхийлэл

Ratio

Эрчүүдээ хаясан нийгэм: 2018 онд зургаан эрэгтэй хүчирхийлэлд өртөж хамгаалах байранд оржээ  

Эрчүүд хүчирхийлэлд өртөж байгаагаа хүлээн зөвшөөрөхгүй байсаар эцэст нь хүчирхийлэгч