Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

эрүүгийн хуулийн өөрчлөлт

Ratio

Ц.Нямдорж: Эрүүгийн хуулийг үндсээр нь өөрчилнө

Тэрээр Зөрчлийн тухай хуулийн өөрчлөлтөөр хөөн хэлэлцэх хугацааг 2017 онд

Ratio

З.Энхболд: Эрүүгийн хуульд албан тушаалтнууд ял завших нөхцөл бүрдсэн

Ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга З.Энхболд Эрүүгийн хуулийн гажуудлыг засах санал,