Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

эр бэлгийн эс

Ratio

Бариу дотуур хувцас эрчүүдийн бэлгийн эсийг сулруулдаг

Ийм төрлийн дотуур хувцас өмсдөг эрчүүд бэлгийн даавар их ялгаруулдаг

Ratio

Самар идвэл эр бэлгийн эс эрүүлждэг

Долоон хос тутмын нэг нь хүүхэдтэй болж чаддаггүй ба үүний