эр бэлгийн эс

Ratio

Бариу дотуур хувцас эрчүүдийн бэлгийн эсийг сулруулдаг

Ийм төрлийн дотуур хувцас өмсдөг эрчүүд бэлгийн даавар их ялгаруулдаг гэнэ.

Ratio

Самар идвэл эр бэлгийн эс эрүүлждэг

Долоон хос тутмын нэг нь хүүхэдтэй болж чаддаггүй ба үүний 40-50 хувь нь эрчүүдээс шалтгаалдаг байна.