Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

ял завших

Ratio

З.Энхболд: Эрүүгийн хуульд албан тушаалтнууд ял завших нөхцөл бүрдсэн

Ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга З.Энхболд Эрүүгийн хуулийн гажуудлыг засах санал,