Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

япон үер

Ratio

Японд сар гаруй хугацаанд орсонтой тэнцэх бороо оржээ

Улмаар нэг сая гаруй иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэхээр болсон байна.