Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

үлийн цагаан

Ratio

Сэргэлэн сумын бэлчээрийн 215 мянган га талбай үлийн цагаан оготнотой

Үлийн цагаан оготно нь ургамалд хөнөөл учруулж, бэлчээрийн доройтолд хүргэдэг