Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөх Жон Болтон

Ratio

Трамп аюулгүй байдлын зөвлөх Жон Болтоныг халлаа

Тэд олон улсын асуудлуудад санал зөрөлддөг байсан юм.