Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

Үндэсний статистикийн газар

Ratio

Ажилгүйдэл 8.8 хувиар буурлаа

Ажилгүйчүүдийн 57.5 хувь нь 15-34 насныхан байдаг.