Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

үндэсний хөтөлбөр

Ratio

Эко-сургууль хөтөлбөрийн үндэсний дөрөвдүгээр чуулган эхэллээ

Уг хөтөлбөрт манай улсын 286 сургууль хамрагддаг байна.