Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

үнэртэй ус үнэрээ хэр удаан барих вэ